СТРУКТУРА

 

РЪКОВОДСТВО

 

НАУЧНИ ОТДЕЛИ

 

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

 

НАУЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА