НАЧАЛО

Научна сесия с международно участие 2019

 

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

 

проведена на 10 и 11 октомври 2019г.

София

 

СБОРНИК с ДОКЛАДИ